DATA PRODUKCJI OPONY

POWRÓT


DO 1999 r

Wiek opon opisywany był przy pomocy trzech cyfr umieszczonych w wydzielonym polu: dwie pierwsze oznaczają nr tygodnia, trzecia ostatnia cyfra roku.

Czyli:
OD 2000 r

Po 2000 r. kod wieku zaczyna się od liter "DOT" i składa się z ciągu nie więcej niż 12 cyfr z których cztery ostatnie opisują datę produkcji: po kolei dwie to nr tygodnia, ostatnie dwie to końcówka roku po 2000 (włącznie)

Czyli:
Od 2012 roku
na nowych (produkowanych po 1.11.2012 r.) oponach obowiązkowe są etykiety informujące o oporze toczenia, poziomi hałasu i przyczepności na mokrej nawierzchni.

Współczynniki "oporowy" i "przyczepności" będą obrazowane przy pomocy grafik znanych już np. ze sprzętu AGD i opisywane literami od A (najwyższa klasa) do G (najniższa dopuszczalna). Poziom hałasu będzie opisany w dB (decybelach).

"TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA"

Czas w jakim opona może być wprowadzona do sprzedaży na terenie RP reguluje Polska Norma PN-C94300-7 "Ogumienie - pakowanie, przechowywanie i transport". Okres ten ustalony jest na 3 lata. Jednocześnie zgodnie z ustawą "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej" (Dz. U. 02.141.1176 z dnia 27 lipca 2002 r.) na zakupione opony przysługuje 2 letnia gwarancja. Daje to w sumie 5 lat (60 mies.) od daty produkcji, w których producent musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczną eksploatację opony.

Za naszą zachodnią granicą wiek dopuszczenia do sprzedaży określa się na 5 lat (wg informacji Niemieckiego Stowarzyszenia Serwisów Oponiarskich przygotowanej we współpracy z producentami opon), łącznie z gwarancją daje to 7 lat. Jednakże, jak zastrzegają się producenci, pod warunkiem odpowiedniego przechowywania w okresie magazynowania.


DO GÓRY : POWRÓT